Karuzela Podatkowa / fot. KAS

Lubuscy funkcjonariusze KAS wspólnie z CBŚP we Włocławku zatrzymali  mieszkańca woj. lubuskiego, podejrzanego o udział w procederze wyłudzania VAT na podstawie fikcyjnych faktur. Grupa przestępcza, w której działał mężczyzna, „wyprała” co najmniej 53 mln złotych.

Do zatrzymania doszło 6 kwietnia br. w związku ze sprawą ujawnionej we wrześniu 2016 r. grupy przestępczej, która działała na terenie kilku województw (m.in. lubuskiego).

Wyłudzali VAT za fikcyjny obrót artykułami spożywczymi

Ustalono, że grupa w okresie od października 2015 r. do września 2016 r. zajmowała się tzw. oszustwami karuzelowymi. Polegają one na uprawdopodobnieniu transakcji gospodarczych poprzez wprowadzenie do obrotu fikcyjnych dokumentów związanych z obrotem towarowym (np. faktur VAT czy dokumentów przewozowych). To stanowiło podstawę do występowania do urzędów skarbowych o zwrot podatku od towarów i usług.  Przedmiotem transakcji były artykuły spożywcze, takie jak kawa. W wyniku działalności jednego z podmiotów gospodarczych, który działał na terenie województwa lubuskiego, Skarb Państwa mógł stracić ok. 2 mln 300 tys. zł. Ponadto ustalono, że grupa przestępcza „wyprała” kwotę przynajmniej 53 mln zł.

Krajowa Administracja Skarbowa i prokuratura dalej badają sprawę

Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już kilku osobom. Wobec jednej z nich, w październiku 2016 r., Sąd Rejonowy we Włocławku, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące. Wobec pozostałych osób zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczenie na majątku nieruchomym wynosi około 1 mln zł.

Postępowanie karne dotyczące wyłudzenia podatku VAT na dużą skalę oraz prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Pracownicy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie kontrolne. Sprawa ma charakter rozwojowy.