fot. Pixabay

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Annie H. – byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie.

Była prokurator Anna H. została oskarżona o popełnienie sześciu przestępstw.

Prawie 180 tysięcy złotych łapówki

Prokurator zarzucił jej popełnienie dwóch przestępstw o charakterze korupcyjnym. Polegały one na przyjęciu od przedsiębiorcy z Leżajska Mariana D. korzyści majątkowych w łącznej kwocie prawie 180 tysięcy złotych, w tym w postaci drogiego alkoholu i usług budowlanych. Korzyści te zostały przyjęte przez Annę H. w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie. W zamian za te korzyści oskarżona podjęła się załatwienia wielu spraw w różnych instytucjach państwowych na rzecz przedsiębiorcy Mariana D.

Chodzi o przestępstwa z art. 228 par. 1 kodeksu karnego i art. 230 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone są one karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Doszło do popełnienia przestępstw urzędniczych

Była Prokurator Apelacyjna w Rzeszowie Anna H. została także oskarżona o popełnienie dwóch przestępstw nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Polegały one na ujawnieniu określonym osobom informacji o pytaniach i zadaniach koniecznych do rozwiązania w konkursie na etat urzędniczy w Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie, co skutkowało wygraniem tych konkursów przez te osoby i ich zatrudnieniem z pokrzywdzeniem dla innych uczestników tych konkursów.

Chodzi o przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i art. 266 par. 2 kodeksu karnego. Zagrożone są one karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa ustalono również, że Anna H. nakłaniała określonego prokuratora do naruszenia przepisów prawa i przekroczenia uprawnień. Jako Prokurator Apelacyjna w Rzeszowie wpływała ona na jednego z podległych jej prokuratorów, by uchylił karę grzywnę nałożoną na biegłego w sytuacji, gdy brak było przesłanek faktycznych do podjęcia takiej decyzji. W zamian za tą decyzję Anna H. obiecywała prokuratorowi awans zawodowy.

Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 3 kodeksu karnego i art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzucił również Annie H. przedłożenie w instytucji dysponującej środkami publicznymi poświadczającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania pożyczki w wysokości 350 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 297 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Oskarżoną wydalono z prokuratury

Według ustaleń prokuratury podejrzana dopuściła się zarzucanych jej przestępstw w okresie od kwietnia 2009 roku do lipca 2014 roku. Podstawą stawianych jej zarzutów są między innymi zeznania świadków, wyjaśnienia innych podejrzanych, a także treść zarejestrowanych rozmów telefonicznych.

Anna H. na Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie została powołana 14 grudnia 2007 roku. Natomiast 17 czerwca 2016 roku została prawomocnie wydalona z zawodu prokuratorskiego.