Marihuana / fot. Policja

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających. Prowadzone jest ono przez Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji  w Warszawie.

Do prokuratury doprowadzono 18 osób

W toku śledztwa funkcjonariusze Policji, działając na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania 15 osób. Kolejne 3 osoby zostały doprowadzone do prokuratury wprost z aresztów śledczych i zakładów karnych.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że osoby te wprowadzały do obrotu środki odurzające i substancje psychotropowe na terenie województwa mazowieckiego. Tylko od marca do listopada 2016 roku osoby te wprowadziły do obrotu około 400 kilogramów marihuany.

Na poczet przyszłych kar u zatrzymanych zabezpieczono ponad 100 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w obrocie znacznych ilości różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym przede wszystkim marihuany.

Część z podejrzanych była już uprzednio karana za przestępstwa narkotykowe.

Na wniosek prokuratora wobec 13 podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec kolejnych 2 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Przeczytaj również: