Ustawienie posterunku blokadowego przy wykorzystaniu śmigłowca, błyskawiczna akcja grupy szturmowej wobec porywaczy, sprawne przeniesienie sił policyjnych w bezpieczne miejsce to scenariusz działań, jakie dziś przeprowadzono w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Pokaz policyjnych antyterrorystów zakończył kilkudniowe szkolenie, którego głównym celem było doskonalenie umiejętności taktycznych i wysokościowych oraz sprawdzenie się we współdziałaniu z innymi służbami.

Ćwiczenia policyjnych antyterrorystów zaczęły się już we wtorek. Głównym założeniem tego szkolenia było doskonalenie umiejętności policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie w działaniach z wykorzystaniem śmigłowca. Ale była to również okazja, by przećwiczyć współpracę z innymi służbami.

Policjanci z Rzeszowa podczas tego cyklu szkoleniowego mieli okazje współpracować z załogą śmigłowca ze stanu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, strażakami z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Rzeszów 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i żołnierzami z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Dziś, na zakończenie, policjanci zaprezentowali swoje umiejętności. Scenariusz pokazu przewidywał pościg za sprawcami uprowadzenia dziecka. Do ustawienia posterunku blokadowego wykorzystano policyjny śmigłowiec, po czym antyterroryści zaprezentowali sprawne zatrzymanie przestępców i bezpieczne przerzucenie swoich sił w inne miejsce.

Funkcjonariusze specjalistycznej formacji jaką jest SPAP, muszą być gotowi, by działać w każdych warunkach i w każdym czasie. Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jest niezbędne, by tę sprawność utrzymać na najwyższym poziomie.