Zmiana ustawy o usługach detektywistycznych, do której doszło 1 stycznia 2014 r., spowodowała wysyp nowo otwartych biur detektywistycznych. Uzyskanie licencji na podstawie nowych przepisów stało się znacznie łatwiejsze, nie trzeba zdawać egzaminu, wystarczy przejście samego kursu potwierdzone świadectwiem jego ukończenia.

Nowe regulacje

W myśl nowej ustawy detektywem może zostać każdy, kto posiada wykształcenie średnie, nie jest osobą karaną, skończy kurs przygotowawczy i spełni kilka innych formalności, o które nie trudno. Czy jednak taki człowiek, prosto z ulicy, po przebyciu kilkunastogodzinnego kursu będzie posiadał odpowiednie kompetencje do świadczenia usług detektywistycznych? Czy brak wcześniejszego doświadczenia zawodowego wspomagającego pracę detektywistyczną nie wpłynie na jakość świadczonych usług? Postanowiliśmy przyjrzeć się szerzej temu zagadnieniu i sprawdzić jakie kompetencje powinien posiadać detektyw i jak je zweryfikować.

Skąd jesteś?

Każdy prawdziwy fachowiec nabierał doświadczenia latami, nie stał się fachowcem po przejściu często tylko teoretycznego szkolenia detektywistycznego. Ta praca wymaga niemałej wiedzy z różnych dziedzin techniki operacyjnej, kryminalistyki, prawa, a przede wszystkim umiejętności jakich nie nabędzie się na kursie, czyli wspomnianego wyżej doświadczenia.

Najlepszym źródłem uzyskania powyższych kompetencji jest długoletnie doświadczenie zawodowe w służbach państwowych. Często na pracę jako detektywi decydują się byli funkcjonariusze policji, których wcześniejsza działalność zawodowa pozwoliła im nabrać odpowiednio wysokiego poziomu wiedzy. Taki detektyw będzie miał legitymację emeryta służb, czy też historię pracy, którą może udokumentować przed klientem. Warto o to zapytać przed podjęciem współpracy.

Doświadczenie

Pewne działania operacyjne zastrzeżone są wyłącznie dla służb państwowych, nie może ich stosować detektyw, ogranicza go w tym ustawa o usługach detektywistycznych. Często, niedoświadczony detektyw będzie proponował zakładanie podsłuchów, monitorowanie pojazdu za pomocą GPS czy też wszelkiego rodzaju niedozwolone inwigilacje. Nie dość, że takie działania są wprost zabronione przez ustawę, to dodatkowo mogą narazić klienta na konsekwencje prawne, przez co faktycznie zlecone detektywowi zadanie, stanie się zadaniem drugoplanowym. Doświadczony detektyw w pierwszej mierze będzie dbał o bezpieczeństwo klienta i o to, by zebrane przez niego dowody nie mogły zostać podważone przez Sąd, czy też inną instytucję w której mają zostać wykorzystane.

Rzetelność

Prawdziwy fachowiec sam będzie nas informował o swoich działaniach, nie będziemy musieli ciągnąć go za język by dowiedzieć się co aktualnie robi w naszej sprawie, jakie działania planuje. Kompetentny detektyw w trakcie swoich działań ściśle i nieprzerwanie współpracuje ze swoim zleceniodawcą. Przy sprawach kryminalnych ta współpraca przekłada się również na relacje z organami ścigania, które są informowane o wszelkich nowych ustaleniach. Detektyw w takich przypadkach jest uzupełnieniem działań funkcjonariuszy kryminalnych, ponieważ to ci drudzy mają pełen wachlarz instrumentów i możliwości do prowadzenia tego typu spraw. Kompetencje jakich detektyw nabrał we wcześniejszej pracy pozwolą mu na ocenę działania służb państwowych i pomogą zmotywować je do pewnych działań.

Przejrzystość

Sprawy detektywistyczne bardzo często opatrzone są dużymi emocjami ze strony klientów, dlatego fachowiec powinien potrafić dozować te emocje. Powinien kontrolować to co przekazuje zleceniodawcy w taki sposób, aby klient nie popełnił błędu i nie naraził siebie na konsekwencje prawne. Doświadczony detektyw jest świadomy tego, że często staje się powiernikiem tajemnic i intymności swojego klienta i to na jego barkach spoczywa poprowadzenie sprawy tak, by w jak najmniejszym stopniu narazić zlecającego na problemy. Z drugiej strony, przekazywane informacje powinny być jasne i czytelne, tak żeby klient nie miał wątpliwości co do sensu przekazywanej mu wiadomości. Każda czynność podejmowana przez detektywa powinna być klientowi określona czy to w sposób pisemny, czy też ustny.

Pasja

Dla byłych funkcjonariuszy, bardzo często ich praca była też pasją, dlatego będąc już na emeryturze decydują się na podjęcie zawodu detektywa. Dla takiej osoby na pierwszym miejscu będzie zawsze osiągnięcie celu powierzonej mu sprawy a nie finanse i korzyści majątkowe jakie z tego osiągnie. Poprzez pracę połączoną z pasją detektyw jest w stanie osiągnąć spektakularne efekty, które nie zostaną przesłonięte rządzą zdobycia pieniędzy, a pasja połączona z doświadczeniem pozwala zająć się sprawą profesjonalnie i wkładać w każdą sprawę cząstkę siebie.

Nie obiecuje

Najważniejszym wskaźnikiem, który pozwoli ocenić kompetencje detektywa jest fakt, że nie będzie on obiecywał klientowi niestworzonych rzeczy, nie dawał nadziei nie podpartej ustaleniami. Za prawdziwym fachowcem stoją wyniki, a nie obietnice. To właśnie te wyniki pozwolą zweryfikować czy dany detektyw jest dobry.

Pamiętamy skąd jesteśmy

– Pamiętamy skąd jesteśmy i wiemy co robimy – takie słowa usłyszeliśmy kiedyś od Piotra Zarzyckiego, właściciela Europejskiego Biura Detektywistyki Bezpieczeństwa. Te słowa bardzo dobrze podsumowują nasz artykuł. Wskazują one na to, że stoją za nim kompetencje, doświadczenie zawodowe a przede wszystkim profesjonalizm, który nabył podczas wcześniejszej służby. Profesjonalizm, który pomaga mu teraz w pomocy innym.