15 min przeciwpiechotnych znaleziono w piątek w Poznaniu przy ul. Lotniczej. Miny znaleziono w studzience kanalizacyjnej, podczas prac ziemnych prowadzonych w okolicach.

– Nie ustaliliśmy pochodzenia tych min. Miejsce znalezienia zostało zabezpieczone przez policję, wezwano patrol saperski, który zabezpieczył miny i będą one zneutralizowane. Nie było potrzeby ewakuacji – mówi Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Studzienka kanalizacyjna, w której znaleziono miny, znajduje się nieopodal dawnej jednostki wojskowej.