Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli bardzo żmudne i długotrwałe postępowanie dotyczące naruszania praw pracowniczych. W złożonej sprawie, która toczyła się od 2014 roku, zgromadzono ponad 30 tomów akt i przesłuchano ponad 300 świadków. Podejrzanemu, któremu przedstawiono łącznie 156 zarzutów może grozić kara 2 lat więzienia.

O tym, że w jednej z sosnowieckich firm oferującej sprzęt, oprogramowanie i usługi komputerowe może dochodzić do naruszania praw pracowniczych, Policję zawiadomiła Państwowa Inspekcja Pracy. Jedną z nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w przedsiębiorstwie, było uniemożliwianie i utrudnianie inspektorom czynności kontrolnych. Kiedy policjanci prowadzący sprawę przyjrzeli się firmie dokładniej, okazało się, że to tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej.

Zaleganie z wypłatami wynagrodzeń, nieodprowadzanie składek ZUS i inne naruszenia na szkodę pracowników firmy, to czyny, jakie odkryli śledczy prowadzący postępowanie. Sprawa wymagała mnóstwa żmudnej, dochodzeniowej pracy i szeregu analiz. Dzięki zgromadzonemu w ponad 30 tomach materiałowi dowodowemu, prezesowi firmy postawiono łącznie 156 zarzutów. Może mu grozić kara do 2 lat więzienia.

Przeczytaj również: