14 osób zatrzymali funkcjonariusze szczecińskiego CBŚP w Warszawie i na Dolnym Śląsku. Wśród zatrzymanych są członkowie tzw. „grupy pruszkowskiej” Z uwagi na fakt, że przestępcy działali w strukturach zbrojnych grup przestępczych, do zatrzymań byli zaangażowani policyjni antyterroryści. Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

Jak wynika z komunikatu prasowego Prokuratury Krajowej – Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili członkowie tzw. „grupy pruszkowskiej”. Po odbyciu wieloletnich kar pozbawienia wolności i opuszczeniu zakładów karnych, zajęli się oni popełnianiem przestępstw karnych skarbowych i typowo kryminalnych jak rozboje, wymuszenia rozbójnicze i pobicia.

W toku jednego ze śledztw prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie przeciwko Arturowi S., podejrzanemu między innymi o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ustalono, że funkcjonowała również druga, konkurencyjna wobec grupy Artura S., zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał podejrzany Sebastian W. Ochroną interesów tej grupy zajmowali się między innymi członkowie tzw. grupy pruszkowskiej w tym Andrzej Z. pseudonim Słowik

Grupa kierowana przez Sebastiana W. działała pomiędzy sierpniem 2013 roku a styczniem 2017 roku głównie w Warszawie i we Wrocławiu, ale także w innych miastach Polski.

Członkowie grupy popełniali przestępstwa skarbowe, dopuścili się oni również szeregu typowych przestępstw kryminalnych jak rozboje, wymuszenia rozbójnicze i pobicia.

– Ustalenia poczynione przez prokuratorów doprowadziły do zatrzymania wczoraj 14 osób, w tym kilku członków tzw. grupy pruszkowskiej jak Andrzej Z. pseudonim Słowik., Leszek D. pseudonim Wańka i Janusz P. pseudonim Parasol powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy.

Z uwagi na to, że zatrzymani byli członkami zbrojnych grup przestępczych, czynności były wykonywane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Warszawie i w Szczecinie, w tym Oddziały Antyterrorystyczne.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzje o ewentualnym zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

mat. za stroną internetową Prokuratury Krajowej