23 stycznia funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy zatrzymali obywatela Syrii, który posługiwał się bułgarskim dowodem osobistym, należącym do innej osoby. Cudzoziemiec podróżował pociągiem do Berlina.

Funkcjonariusze SG potwierdzili, że podróżny jest obywatelem Syrii i posługiwał się bułgarskim dowodem osobistym. Ustalili, że przebywał w Polsce nielegalnie. Naruszył przepisy karne i administracyjne.