Wypowiedź mecenasa Mariusza Paplaczyka, który na chwilę opuścił salę rozpraw, tuż po przesłuchaniu pierwszego z zeznających policjantów – Rafała B.