W ubiegłym tygodniu na autostradzie A1 w okolicach węzła Knurów doszło do wypadku zespołu pojazdów składającego się z dwóch cystern przewożących materiały niebezpieczne (ADR).

Ze względu na to, iż w rozbitym pojeździe nie znaleziono dokumentów przewozowych a kierujący nie był obywatelem Polski i przebywał w szpitalu, w celu ustalenia rodzaju przewożonego ładunku na miejsce zdarzenia zostali wezwani inspektorzy z wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego w Katowicach. W efekcie przeprowadzonego szeregu czynności ustalono, że w cysternie przewożony był towar niebezpieczny sklasyfikowany, jako UN 1965 MIESZANINA WĘGLOWODORÓW GAZOWYCH,  SKROPLONA, I.N.O. MIESZANINA C (PROPAN). Dopiero po uzyskaniu tych informacji strażacy mogli podjąć odpowiednie działania zabezpieczające i przeprowadzić sprawną akcję. Ponadto w celu ustalenia przyczyn wypadku inspektorzy zabezpieczyli dane z karty kierowcy, a także dane cyfrowe pobrane z tachografu zainstalowanego w pojeździe.