Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej

30 grudnia do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął akt oskarżenia przeciwko 5 obywatelom RP – członkom zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji cudzoziemcom pochodzącym z państw arabskich.

Akt oskarżenia skierowany wobec pięciu mieszkańcom Małopolski to efekt śledztwa, prowadzonego przez funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych są zarówno organizatorzy transportu cudzoziemców, jak i kierowcy, którzy na procederze zarabiali około 1200 złotych za każdy przewóz nielegalnych migrantów do krajów Europy Zachodniej.Wcześniej w tej samej sprawie na ławie oskarżonych zasiadło już dwanaście osób. Wśród nich byli Syryjczycy i Polacy. Zasądzono im kary bezwzględnego pozbawienia wolności, kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz wysokie kary grzywny.Grupa przestępcza działała od lipca 2014 roku na terytorium Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, Niemiec oraz Polski. Szlak przerzutu nielegalnych migrantów wiódł tzw. szlakiem bałkańskim. Po przybyciu na terytorium Austrii, Węgier oraz Słowacji cudzoziemcy byli przerzucani do Polski i lokowani w Krakowie, w wynajętym w tym celu mieszkaniu. Następnie przy wykorzystaniu samochodów osobowych i busów byli przewożeni w głąb Europy Zachodniej, głównie do Danii, Niemiec i Holandii.Do rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jej członków przyczyniła się ścisła międzynarodowa współpraca z organami Policji Republiki Austrii, Węgier, Słowacji oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Wniesiony do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Prokuratury Krajowej.

źródło: strazgraniczna.pl