W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 110 nowo przyjętych policjantów i policjantek. W przyszłości będą oni dbać o bezpieczeństwo mieszkańców różnych rejonów Wielkopolski. Zanim jednak trafią do służby przejdą półroczne przeszkolenie. Powodzenia oraz sukcesów w najbliższych miesiącach życzył rekrutom szef wielkopolskich policjantów oraz zaproszeni goście.
5 stycznia br. w sali konferencyjnej im. insp. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 110 nowo przyjętych policjantów i policjantek. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński, który jako pierwszy powitał ślubujących, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Wśród nich obecny był Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego oraz kadra kierownicza wielkopolskich jednostek Policji. Na uroczystości nie mogło zabraknąć również wsparcia duchowego wielkopolskich policjantów – kapelana KWP w Poznaniu księdza prałata Stefana Komorowskiego.

Nadinsp. Tomasz Trawiński pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru takiej drogi życiowej, życząc im jednocześnie wytrwałości i pomyślnego zakończenia kursu podstawowego. Podkreślił, że słowami roty ślubowania powinni kierować się w codziennej służbie wszyscy policjanci. Kilka słów komendant skierował również do członków rodzin. Dziękując im za obecność poprosił o wsparcie młodych funkcjonariuszy na ich nowej, zawodowej drodze.

W swoim wystąpieniu, do gratulacji i życzeń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dołączył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, a także Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary oraz ks. Stefan Komorowski.

W trakcie dzisiejszej uroczystości wręczone zostały Brązowe Medale Za Zasługi dla Policji. Odznaczenie jest wyrazem szczególnego podziękowania osobom wspierającym Policję w jej działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Wśród dzisiejszych odznaczonych byli: Pani Renata Mataczyńska Konsul Honorowa Republiki Czeskiej, Prezes Fundacji Światełko w Tunelu, Pan Piotr Kasprzak Wicestarosta Powiatu Średzkiego, Pan Czesław Berkowski Wójt Gminy Sieroszowice, ppłk Zbigniew Roszak Dowódca 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych oraz Pan Jakub Piasecki pracownik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. To wyjątkowe odznaczenie, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.